Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

 

Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ПРОГУЛЯНКА У ПЕТЕРГОФІ

   Мильников Андрій Андрійович

   (нар. 1919 )


 Ще з шкільних років А.А. Мильникова підкорив таємничий світ мистецтва. Народився Андрій Андрійович Мильников 22 лютого 1919 р. у м. Покровці, потім з матір’ю переїхав до Ленінграда, який став йому рідним містом. У сім’ї хлопчика панувала натхненна атмосфера любові до мистецтва, перш за все музики і живопису. Через рік після закінчення школи Мильников вступає на архітектурний факультет Всеросійської Академії мистецтв (Ленінград). А через два роки за відмінні успіхи у живопису, за підтримки викладачів, був переведений на живописний факультет, оскільки пристрасть до малювання і живопису, що виникла в ранній юності, не згасала.
Після драматичних подій Великої вітчизняної війни для А.А. Мильникова почалися роки самостійної творчості.
Пейзажний живопис займає велике місце у творчості Мильникова. Інтерес до живописного поетичного трактування природи виникає у художника у результаті його величезної етюдної роботи, також достатньо багато художник малює за уявою.
Особливо численні у Мильникова пейзажі рідного Ленінграда, Ленінградської області і передмість. «Прогулянка у Петергофі» належить саме до цього циклу картин. У музейну колекцію твір надійшов у 1989 р. Він був придбаний співробітниками музею в майстерні художника разом з іншими роботами А.А. Мильникова.
У пейзажі «Прогулянка у Петергофі» виражене захоплення художником немеркнучою красою старовинного парку «переказами своїми старого і вічно юного Петергофа».
…У тінистому старому парку теплий літній день. На зеленому схилі, укритому яскравою соковитою травою, грають золотисті сонячні полиски. В глибині – мініатюрні жіночі фігурки в сукнях XIX століття, на які падають легкі блакитні тіні. Пані не поспішаючи спускаються з пагорба. У повітрі розлиті легкість і спокій…
Між смугою ясно-блакитного неба і зеленого схилу – ажурна смуга із звивистих і прямих вікових дерев. Їх ритм упорядковує прямолінійне центральне дерево, яке художник виділяє світлом, таким чином водночас підкреслюючи білину одягу жінок. Крізь темні стовбури і гілки дерев, просвічується світле небо з легкими білими хмарами. Добиваючись найвиразніших аспектів пейзажу, художник звільняє композицію від випадковостей.
Живописні ефекти пейзажу тонкі й дуже виразні. У Мильникова особливий трепетний живопис і виключно живий виразний мазок, вільний і пластичний. Пейзаж написаний з великим почуттям, яке ніколи не зраджує художникові. 

Ещё со школьных лет А. Мыльникова покорил таинственный мир искусства. Родился он 22 февраля 1919г. в г. Покровке, затем с матерью переехал в Ленинград, который стал ему родным городом. В семье мальчика царила одухотворенная атмосфера любви к искусству, прежде всего к музыке и живописи. Через год после окончания школы Андрей Мыльников поступает на архитектурный факультет Всероссийской Академии художеств (Ленинград). Через два года за отличные успехи в живописи при поддержке преподавателей был переведен на живописный факультет , так как страсть к рисованию и живописи , возникшая в ранней юности не утихала .
После войны для А. Мыльникова начались годы самостоятельного творчества.
Художник с большим интересом к окружающей его действительности пишет очень выразительные портреты, натюрморты, жанровые полотна.
Пейзажная живопись занимает большое место в творчестве Мыльникова. Интерес к живописной поэтической трактовке природы возникает у художника в итоге его огромной этюдной работы, также достаточно много художник рисует по воображению.
Особенно многочисленны у Мыльникова пейзажи родного Ленинграда, Ленинградской области и пригородов, «Прогулка в Петергофе» относится именно к этому циклу картин. В музейную коллекцию произведение поступило в 1989г. Оно было приобретено сотрудниками музея в мастерской художника вместе с другими работами А.А.Мыльникова. В нем выражено преклонение художника перед немеркнущей красотой старинного парка « преданьями своими старого и вечно юного Петергофа».
… В тенистом старом парке тёплый летний день. На зеленом склоне, укрытом яркой сочной травой, играют золотистые солнечные блики. В глубине – миниатюрные женские фигурки в платьях XIX века, на которые падают голубые легкие тени. Дамы не спеша, спускаются с пригорка. В воздухе разлиты легкость и покой.
Между полосой светло-голубого неба и зеленого склона – ажурная полоса из извилистых и прямых вековых деревьев. Их ритм упорядочивает прямолинейное центральное дерево, которое художник выделяет светом, подчеркивая тем самым одновременно белизну платьев женщин. Сквозь тёмные стволы и ветви деревьев, просвечивается светлое небо с лёгкими белыми облаками. Добиваясь самых выразительных аспектов пейзажа, художник в творческом процессе освобождает композицию от случайностей.
Живописные эффекты пейзажа тонкие и очень выразительные. У Мыльникова особенная трепетная живопись и исключительно живой выразительный мазок, свободный и пластичный. Пейзаж «Прогулка в Петергофе» написан с большим чувством, которое никогда не изменяет художнику.

 
 
 
Сайт створено у студії Мотив