Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

 

Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ЗНОВУ ВЕСНА

  

   Герасимов Сергій Васильович

   (1885-1964)


 Серед живописців XX ст. виділяється ім’я народного художника Росії, професора, доктора мистецтвознавства Сергія Васильовича Герасимова, мистецтво якого вирізняється великою своєрідністю.
Відмінними рисами більш ніж півстолітнього творчого шляху Сергія Герасимова є народність, непідкупна правда, виразна художня поетична форма.
Невичерпним джерелом духовних і моральних сил Сергія Герасимова була любов до рідної природи.
У 1954 році Сергій Герасимов написав картину «Знову весна», яка надійшла до музею у 1960 році з Дирекції художніх виставок і панорам Міністерства культури СРСР. Художник дуже тонко передає пробудження природи від зимового сну: вологе низьке небо написане в тонких співвідношеннях сірих холодних і теплих тонів, без сильних контрастів і барвистих ударів. Синій колір річки віддає холодом крижин, що недавно розтанули. На передньому плані земля, ще покрита жовтою торішньою травою, вже пронизана і зігріта сонячним теплом і світлом, яке поки що насилу пробивається крізь хмари, розкриваючи частину блакитного неба. Берези, що відкидають на землю тонкі довгі тіні, неначе завмерли на мить, ось-ось готові напоїти теплим соком набухаючі бруньки. Пейзаж пронизаний життєстверджуючими оптимістичними нотками – разом з природою обновляється душа людини, наповнюється красою і ніжністю, любов’ю і енергією, що бадьорить, – знову прийшла весна!..
З матеріалів архіву музею відомо, що картина «Знову весна» експонувалася на Всесоюзній виставці у 1955 р., на міжнародних виставках у Токіо, Нью-Йорку, на персональній виставці художника у 1963 р. У числі інших робіт була висунута на здобуття Ленінської премії у 1957 р. 

 Среди живописцев XX ст. выделяется имя народного художника России, профессора, доктора искусствоведения Сергея Васильевича Герасимова, искусство которого отличается большим своеобразием.
Отличительными чертами более чем полувекового творческого пути Сергея Герасимова являются народность, неподкупная правда, выразительная художественная поэтическая форма.
Неисчерпаемым источником духовных и моральных сил Герасимова является любовь к родной природе.
Особое место в пейзажах художника занимает образ холодной, светозарной ранней весны – с рыхлым тающим снегом, с весенними испарениями земли, с еще по-зимнему сгущающимися облаками.
В 1954 году Сергей Герасимов написал картину «Снова весна», которая поступила в музей в 1960 году из Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР. Художник очень тонко передает пробуждение природы от зимнего сна: влажное низкое небо написано в тонких соотношениях серых холодных и теплых тонов, без сильных контрастов и красочных ударов. Синий цвет реки отдает холодом недавно растаявших льдин. На переднем плане земля, еще покрытая желтой прошлогодней травой, уже пронизана и согрета солнечным теплом и светом, который пока еще с трудом пробивается сквозь тучи, раскрывая часть лазурного неба. Березы, отбрасывающие на землю тонкие длинные тени, как будто замерли на мгновение, вот-вот готовые напоить теплым соком набухающие почки. Пейзаж пронизан жизнеутверждающими оптимистическими нотками – вместе с природой обновляется душа человека, наполняясь красотой и нежностью, любовью и бодрящей энергией – снова пришла весна!..
Из материалов архива музея известно, что картина «Снова весна» экспонировалась на Всесоюзной выставке в 1955 г., на международных выставках в Токио, Нью-Йорке, на персональной выставке художника в 1963 г. В числе других работ была выдвинута на соискание Ленинской премии в 1957 г.

 
 
 
Сайт створено у студії Мотив