Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
НА ПОЖЕЖУ

 

   ЖАБА АЛЬФОНС КОСТЯНТИНОВИЧ

   (1878-1942)


 В історії образотворчого мистецтва тема героїчної боротьби людини з вогняною стихією – пожежею – не нова, до неї зверталися багато художників у різні часи. 

У 1956 році до Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна з Херсонського історичного музею надійшла робота А.К. Жаби «На пожежу».
Сюжет, який розробив у своїй картині художник, досить незвичайний. У цьому, здавалося б, незначному епізоді художник зумів просто, але з дивовижною ясністю розповісти про героїчні будні сміливих і сильних духом людей, відобразити один з фрагментів трудового життя пожежників – пожежний виїзд.
Картина «На пожежу» датується 1907 роком. За цю роботу випускник Академії мистецтв, учень художників-баталістів Ф.О. Рубо і П.О. Ковалевського, А.К. Жаба одержав звання художника. Робота демонструє майстерність художника, який повною мірою володіє методом реалістичного мистецтва, проникливо розуміє і знає життя. На картині крупним планом виділений перший хід, над яким розвивається червоний прапор частини (у кожній частини був свій колір прапора). Автор майстерно концентрує воєдино всі засоби для досягнення найбільшого художнього зорового ефекту динамічності руху: збільшення масштабів у зображенні предметів від заднього до переднього плану, передача органічного зв’язку руху коней з рухом людей: зберігаючи горду поставу, пожежники всім тілом подаються вперед.
Другий і подальші ходи намічені стафажно. А за ними небо виділяється чітко і точно – від лінії горизонту смуга неба тривожного сіро-рожевого кольору, а вище – небо затягнене світло-сірими і темно-сірими хмарами, які нагадують дим, що кублиться.
З усіх фрагментів пожежного виїзду художником схоплений найзначніший, найістотніший: наскільки швидко пожежники прибудуть на об’єкт, залежить життя людей, збереження будов, цілісність зелених насаджень…

В истории изобразительного искусства тема героической борьбы человека с огненной стихией – пожаром не нова, к ней обращались многие художники в разные времена.
В 1956 году в Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина из Херсонского исторического музея поступила работа А.К. Жабы «На пожар».
Сюжет, который разработал в своей картине художник, довольно необычен. В этом, казалось бы, незначительном эпизоде художник сумел просто, но с удивительной ясностью рассказать о героических буднях смелых и сильных духом людей, запечатлев один из фрагментов трудовой жизни пожарников - пожарный выезд.
Картина «На пожар» датируется 1907 годом. За эту работу выпускник Академии художеств, ученик художников – баталистов Ф.А. Рубо и П.О. Ковалевского, А.К. Жаба получил звание художника. Работа демонстрирует мастерство художника, который в полной мере владеет методом реалистического искусства, проникновенно понимает и знает жизнь.
На картине крупным планом выделен первый ход, над которым развевается красное знамя части (у каждой части был свой цвет знамени). Автор мастерски концентрирует воедино все средства для достижения наибольшего художественного зрительного эффекта динамичности движения: увеличение масштабов в изображении предметов от заднего к переднему плану, передача органической связи движения коней с движением людей: сохраняя гордую осанку, пожарники всем телом подаются вперед. Второй и последующие ходы намечены стаффажно. А за ними небо выделяется четко и точно – от линии горизонта полоса неба тревожного серо-розового цвета, а выше – небо затянуто светло- серыми и темно-серыми тучами, которые напоминают клубящийся дым.
Из всех фрагментов пожарного выезда художником схвачен самый значительный, самый существенный: насколько быстро пожарники прибудут на объект, зависит жизнь людей, сохранность строений, целостность зеленых насаждений…

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив