Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
МОРСЬКИЙ ВИД (З ВІТРИЛАМИ)

  

   ДУБОВСЬКОЙ МИКОЛА НИКАНОРОВИЧ

   (1859-1918)


 Серед російських художників кінця ХІХ – початку ХХ століть особливе місце займає творчість Миколи Никаноровича Дубовського. Його пензлю належать чудові полотна, в яких майстерно поєднуються краще з академічних традицій з демократичним мистецтвом передвижників і новітніми досягненнями в області пленерного живопису. Ці роботи по праву увійшли до скарбниці російського мистецтва. Серед них – картина „Морський вид (з вітрилами)”, що знаходиться у постійній експозиції Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна. До музейної колекції робота надійшла у 1981 році зі збірки онука художника, Н.С. Дубовського (м. Ленінград). 

Сміливо і натхненно, немов на одному диханні, написано це велике за форматом полотно. Нескінченно далеке і бездонне небо, осяяне золотисто-рожевим полум’ям сонця, що заходить, неначе розчиняється в легких брижах морських хвиль. Пробиваючись крізь напівпрозорий серпанок невагомих хмар, останні сонячні промені поспішають щедро залити все навколо своїм теплом. Диханням свіжого вітру наповнені вітрила невеликих суден зі стафажно зображеними на них людськими фігурами. Вся композиція роботи зміщена праворуч, це ще більше підсилює відчуття динаміки зображення. Здається, що навіть рама картини не в силах стримати цей неймовірно сильний порив, рух вітрильників, що стрімко мчать по хвилях.
Нестримне прагнення пізнати важко вловимі явища і моменти в житті природи, втілити видимий світ у живописні образи були характерною рисою натури Дубовського, що став останнім ідейним вождем передвижників. В історії російського мистецтва важко знайти іншого пейзажиста з таким великим розмаїттям творчих пошуків. Художник зумів пронести крізь рубіж двох століть славні традиції національної реалістичної школи живопису, створюючи тонкі, вражаючі глибиною і значимістю образи.

Среди русских художников конца ХІХ – начала ХХ века особое место занимает творчество выдающегося пейзажиста Николая Никаноровича Дубовского. Его кисти принадлежат восхитительные полотна, в которых мастерски сочетаются лучшее из академических традиций с демократичным искусством передвижников и новейшими достижениями в области пленэрной живописи. Эти работы по праву вошли в сокровищницу русского искусства. Среди них – находящаяся в постоянной экспозиции Николаевского областного художественного музея им. В.В.Верещагина картина „Морской вид (с парусами)”. В коллекцию музея работа поступила в 1981 году из собрания внука художника, Н.С. Дубовского (г.Ленинград).
Смело и вдохновенно, словно на одном дыхании, написано это большое по формату полотно. Бесконечно далекое и бездонное, озаренное золотисто-розовым пламенем заходящего солнца небо как будто растворяется в легкой ряби морских волн. Пробиваясь сквозь полупрозрачную пелену невесомых облаков, последние лучи солнца спешат щедро залить все вокруг своим теплом. Дыханием свежего ветра наполнены паруса небольших судов со стаффажно изображенными на них человеческими фигурами. Вся композиция работы смещена вправо, что еще больше усиливает ощущение динамики изображения. Кажется, что даже рама картины не в силах сдержать этот невероятно сильный порыв, движение парусников, стремительно несущихся по волнам.
Неукротимое стремление познать трудноуловимые явления и моменты в жизни природы, претворить видимый мир в живописные образы были характерной чертой натуры Н.Н. Дубовского, ставшего последним идейным вождем передвижников. В истории русского искусства трудно найти другого пейзажиста с таким большим разнообразием творческих поисков. Художник сумел пронести сквозь рубеж двух веков славные традиции национальной реалистической школы живописи, создавая тонкие, поражающие глубиной и значительностью, образы.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив