Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ГІРСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ

 

   ЯРОШЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

   (1846-1898)


 Шістдесяті роки ХІХ сторіччя стали початком тієї переломної епохи, яка повернула весь хід історії Російської імперії. Антинародна політика царського самодержавства сколихнула хвилю революційних настроїв, сила і потужність якої наростала з кожним десятиліттям, щоб на початку наступного століття обрушитися дев’ятим валом у подіях 1905-1917 років. У творах видатних російських письменників, поетів, публіцистів, художників, як у дзеркалі, відобразилося важке життя народу, його тривога і біль, надії і сподівання.
Передові ідеї демократичної громадськості знайшли своє яскраве втілення в творчості Миколи Олександровича Ярошенка, якого називали «совістю» передвижників за твердість переконань, щирість і викривальну прямоту творчості. Саме Ярошенко після смерті головного ідеолога Товариства пересувних художніх виставок І.М. Крамського очолив цю організацію, став вірним хранителем її славних традицій, навіть у найважчі часи оберігаючи реалістичне мистецтво від нападок декадентства і формалізму.
У колекції Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна творчість М.О. Ярошенка представляє робота «Гірський пейзаж», що надійшла в 1981 році з приватної збірки В.А. Мандельштама (м. Ленінград). Мерехтливі переливи фарб, покладені на полотно м’якими злитими мазками, передають гармонію і спокій незайманої гірської природи. Яскраві промені літнього сонця освітлюють схил невисокої гори, порослий зеленою рослинністю. Світлом і чистотою напоєне кришталеве повітря. Тонкі нюанси прозорих кольорів передають прохолоду гірського струмка, в якому віддзеркалюється бездонний купол неба з пливучими по ньому величезними пухнастими хмарами, ось-ось готових зійнятись теплим проливним дощем. Біля підніжжя гори, серед величезних валунів і високих дерев, загубилася самотня жіноча фігура, що виразно підкреслює велич природи, і в той же час – її монолітний зв’язок з людиною. Вдалині, в лагідних обіймах фіолетового серпанку, дрімають безмежні масиви гір.
Цінність роботи «Гірський пейзаж» полягає не тільки у тій віртуозній майстерності та легкості, з якою вона написана. Картина розкриває ще одну грань таланту М.О. Ярошенка – майстерність художника-пейзажиста. Адже до цього жанру митець звертався не так вже й часто, оскільки весь його життєвий шлях – це історія боротьби художника-демократа за народні ідеали і інтереси. Створена ним галерея портретів представників передової російської інтелігенції, а також втілені у жанрових роботах соціально-типові образи людей, що стали жертвами самодержавного ладу, але мужньо і беззавітно боролися за свободу та справедливість, назавжди увійшли до скарбниці вітчизняного мистецтва.

Шестидесятые годы ХІХ столетия стали началом той переломной эпохи, которая повернула весь ход истории Российской империи. Антинародная политика царского самодержавия всколыхнула волну революционных настроений, сила и мощь которой нарастала с каждым десятилетием, чтобы в начале следующего века обрушиться девятым валом в событиях 1905-1917 годов. В произведениях выдающихся русских писателей, поэтов, публицистов, художников, как в зеркале, отразилась тяжелая жизнь народа, его тревога и боль, надежды и чаяния.
Передовые идеи демократической общественности нашли свое ярчайшее воплощение в творчестве Николая Александровича Ярошенко, которого называли «совестью» передвижников за твердость убеждений, искренность и обличающую прямоту творчества. Именно Ярошенко после смерти главного идеолога Товарищества передвижных художественных выставок И.Н.Крамского возглавил эту организацию, стал верным хранителем ее славных традиций, даже в самые нелегкие времена оберегая реалистическое искусство от нападок декадентства и формализма.
В коллекции Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина творчество Н.А. Ярошенко представляет работа «Горный пейзаж», поступившая в 1981 году из собраниия В.А. Мандельштама (г.Ленинград). Мерцающие переливы красок, положенные на холст мягкими слитными мазками, передают гармонию и спокойствие нетронутой горной природы. Яркие лучи летнего солнца освещают склон невысокой горы, поросший зеленой растительностью. Светом и чистотой напоен хрустальный воздух. Тонкие нюансы прозрачных цветов передают прохладу горного ручья, в котором отражается бездонный купол неба с неспешно плывущими по нему огромными пушистыми облаками, вот-вот готового разразиться теплым проливным дождем. У подножия горы, среди огромных валунов и высоких деревьев, затерялась одинокая женская фигура, выразительно подчеркивающая величие природы, и в то же время – ее монолитную связь с человеком. Вдали, в ласковых объятиях фиолетовой дымки, дремлют безбрежные массивы гор.
Ценность работы «Горный пейзаж» состоит не только в том виртуозном мастерстве и легкости, с которой она написана. Картина раскрывает еще одну грань таланта Н.А. Ярошенко – мастерство художника-пейзажиста. Ведь к этому жанру мастер обращался не так уж часто, поскольку весь его жизненный путь – это история борьбы художника-демократа за народные идеалы и интересы. Созданная им галерея портретов представителей передовой русской интеллигенции, а также воплощенные в жанровых работах социально-типические образы людей, ставших жертвами самодержавного строя, но мужественно и беззаветно боровшимися за свободу и справедливость, навсегда вошли в сокровищницу отечественного искусства.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив