Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
КІННИЙ ПОРТРЕТ (ЦАР ОЛЕКСАНДР II)

 

   РЄПІН ІЛЛЯ ЮХИМОВИЧ

   (1844-1930)


 Серед художників, що працювали у XIX ст. в Росії, вирізняється творчість Іллі Юхимовича Рєпіна. Твори цього художника, як і саме життя, були тісно пов’язані з народом, його історією. В Академії мистецтв Рєпін зближається з Крамським, розуміючи, що реалізм набагато ближче до його характеру, ніж ідеї, що висуває Академія. Блискуче закінчивши навчання, він працює над відомою картиною «Бурлаки на Волзі», а потім виїздить за кордон, відвідуючи Відень, Рим, Венецію, Париж. Повернувшись на Батьківщину, Рєпін стає одним з провідних членів Товариства пересувних художніх виставок. 

У творчості І.Ю. Рєпіна портрет займає особливе місце – у ньому знаходив своє відображення інтерес художника до людини, її особистості, характеру. У всіх своїх портретах гуманіст Рєпін шукав у людині внутрішню красу, духовне багатство.
«Кінний портрет», що надійшов до Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна у 1974 р. із Всесоюзного виробничого комбінату Міністерства культури СРСР, був одним із пізніх портретів, виконаних художником.
Із історії існування твору окрім того відомо, що у 1913 р. портрет експонувався на виставці етюдів і ескізів Товариства пересувних художніх виставок у Москві під назвою «Цар-визволитель» (для Болгарії). Під час підготовки ювілейної виставки І.Ю. Рєпіна у 1936 р. картина, ймовірно, знаходилась у Третьяковській галереї, але до експозиції включена не була.
До монографії І.Е. Грабаря «Рєпін» (М., 1937 р.) робота увійшла як «Цар Олександр II» із зібрання П.П. Саурова у Москві.
Це була безсумнівно замовна робота. Дата створення картини – 1913 рік – рік 300-річчя Дома Романових. Ця картина була одним із підготовчих ескізів до великого портрету одного із найбільш поважних царів династії Романових.

Среди художников, работавших в XIX ст. в России, выделяется творчество Ильи Ефимовича Репина. Произведения этого художника, как и сама жизнь, были тесно связаны с народом, его историей. В Академии Художеств Репин сближается с Крамским, понимая, что реализм гораздо ближе его характеру, чем идеи выдвигаемые Академией. Блестяще окончив учебу, он работает над известной картиной «Бурлаки на Волге», а затем едет за границу, посещая Вену, Рим, Венецию, Париж. По возвращении, Репин становится одним из ведущих членов Товарищества передвижных художественных выставок.
В творчестве И.Е. Репина портрет занимает особое место – здесь находил свое отражение интерес художника к человеку, его личности, характеру. Во всех своих портретах гуманист Репин искал в человеке внутреннюю красоту, духовное богатство.
Находящийся в музее «Конный портрет», который поступил в Николаев в 1974 г. из Всесоюзного производственного комбината Министерства культуры СССР является одним из поздних портретов, исполненных художником.
Из истории бытования произведения кроме того известно, что в 1913 г. портрет экспонировался на выставке этюдов и эскизов Товарищества передвижных художественных выставок в Москве под названием «Царь – освободитель» (для Болгарии).
Во время подготовки юбилейной выставки И.Е. Репина в 1936 г. картина, по-видимому, находилась в Третьяковской галерее, но в экспозицию включена не была.
В монографию И.Э. Грабаря «Репин» (М., 1937 г.) работа вошла как «Царь Александр II » из собрания П.П. Саурова в Москве.
Это была несомненно заказная работа. Дата создания картины – 1913 год – год 300-летия Дома Романовых – эта картина была одним из подготовительных эскизов к большому – портрету одного из самых уважаемых царей династии Романовых.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив