Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ПЕЙЗАЖ З КУПОЛАМИ

 

   БРОДСЬКИЙ ІСААК ІЗРАЇЛЬОВИЧ

   (1884-1939)


Ісаак Ізраїльович Бродський формувався як художник на початку ХХ ст. У 1896 році Бродський вступає до рисувальної школи Одеського товариства витончених мистецтв, яка незабаром була реорганізована в училище. Одеське училище було тісно пов’язане з Товариством південноросійських художників і Петербурзькою Академією мистецтв і давало учням міцні професійні навички, одночасно розвиваючи їх індивідуальність. У 1902 році Бродський вступає до Академії мистецтв у Петербурзі. Найбільший вплив на нього мали заняття в майстерні І.Ю. Рєпіна.
Під час революції 1905-1907 рр. Бродський брав активну участь у суспільному житті Академії мистецтв. Його карикатури друкувалися в прогресивних сатиричних журналах.
Картина Бродського «Пейзаж з куполами» була написана в 1906 році, в ранній період творчості художника. Для Бродського етюди не були самоціллю, вони були засобом вивчення натури. Його полотна відрізняє ясність і простота художньої мови. Характерний для Бродського «ажурний стиль» яскраво виражений і в картині «Пейзаж з куполами». Візерунковий, навіть орнаментальний малюнок гілок і листя ретельно виписаний упевненими і точними тонкими мазками. Він виразно виділяється на фоні похмурого осіннього неба, написаного енергійними широкими рухами пензля, які утворюють фактуру хмар. Суворі форми церковних куполів, розташованих зліва композиційно протиставляються живим і химерним вигинам гілок дерев на першому плані. Частину крони і низ дерев «обрізано» рамою, що підкреслює враження природності зображеного мотиву. Стримана кольорова гама відображає ліричний настрій.

 Исаак Израилевич Бродский формировался как художник в начале ХХ в. В 1896 году Бродский поступает в рисовальною школу Одесского общества изящных искусств, которая со временем была реорганизована в училище.  Одесское училище было тесно связано с Товариществом южнорусских художников и Петербургской Академией художеств и давало учащимся прочные профессиональные навыки, одновременно развивая их индивидуальность. В 1902 году Бродский поступает в Академию художеств в Петербурге. Наибольшее влияние на него оказали занятия в мастерской И.Е.Репина. 

Во время революции 1905-1907гг. Бродский принимал активное участие в общественной жизни Академии художеств. Его карикатуры печатались в прогрессивных сатирических журналах.
Картина Бродского «Пейзаж с куполами» была написана в 1906 году, в ранний период творчества художника.
Его полотна отличает ясность и простота художественного языка. Характерный для Бродского «ажурный стиль» ярко выражен и в картине «Пейзаж с куполами». Узорчатый, даже орнаментальный рисунок ветвей и листьев тщательно выписан уверенными и точными тонкими мазками. Он отчётливо выделяется на фоне хмурого осеннего неба, написанного энергичными широкими движениями кисти, которые образуют фактуру облаков. Строгие формы церковных куполов, расположенных слева композиционно противопоставляются живым и причудливым изгибам ветвей деревьев на первом плане. Часть кроны и низ деревьев обрезаны рамой, что подчёркивает впечатление естественности изображенного мотива. Сдержанная цветовая гамма отражает лирическое настроение.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив