Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.

 

Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ОХОЧІЇ ШИРВАНСЬКОГО ПОЛКУ НА ГУНІБІ

 

   ВІЛЛЕВАЛЬДЕ БОГДАН (ГОТФРІД) ПАВЛОВИЧ

   (1818-1903)


Батальний живопис – один з найскладніших видів живопису, потребуючий уміння створювати складні багатофігурні композиції з широкою перспективою бою, знання обмундирування армій різних країн і епох, стратегії і тактики військової справи.
Богдан Павлович Віллевальде – професор батального живопису. Творчість Віллевальде припадає на період особливої популярності батального живопису. Він часто виїжджав на місце боїв нескінченної для Росії в XIX столітті Кавказької війни, щоб одержати безпосереднє враження від неї. Саме до цієї серії і належить картина «Охочії Ширванського полку на Гунібі». «Охочії Ширванського полку на Гунібі» – яскравий зразок епізодичної картини в творчості Віллевальде. Чудово виконаний сюжет присвячений одному з ключових моментів війни – полоненню глави повстанців – Шаміля. Цей герой чеченського народу, активно воюючий проти Росії, був захоплений у полон і перевезений до Росії. Після цієї історичної події військовий опір горців припинився. Шаміль був захоплений за допомогою хитрощів з боку російської влади і безпосередньо внутрішньої зради. Надалі він і його нащадки проживали в Росії і знаходилися на царській службі.
Праворуч від центру, на фоні сірої високої стіни, з коричневими напівкруглими дверима, зображена група з шести солдатів озброєних гвинтівками. Вони дивляться вгору на чоловіка, одягненого в національний одяг горців, що вхопився за край стіни. Зліва від групи зображено ще дванадцять солдатів, один з них підніс вказівний палець до губ, жестом закликаючи товаришів до тиші. Робота потрапила до музею в 1914 р. з Петербурзької Академії мистецтв.

Батальная живопись – один из сложнейших видов живописи, требующий умения создавать сложные многофигурные композиции с широкой перспективой боя, знание обмундирования армий разных стран и эпох, стратегии и тактики военного дела.
Богдан Павлович Виллевальде - профессор батальной живописи. Творчество Виллевальде приходится на период особенной популярности батальной живописи. Он часто выезжал на место боев бесконечной для России в XIX веке Кавказской войны, чтобы получить непосредственное впечатление от нее. Именно к этой серии и относится картина «Охотники Ширванского полка на Гунибе». «Охотники Ширванского полка на Гунибе» - яркий образец эпизодической картины в творчестве Виллевальде. Прекрасно выполненный сюжет посвящен одному из ключевых моментов войны – пленению главы повстанцев – Шамиля. Этот герой чеченского народа, активно воевавший против России, был захвачен в плен и перевезен в Россию. После этого исторического события военное сопротивление горцев прекратилось. Шамиль был захвачен с помощью хитрости со стороны российской власти и непосредственно внутреннего предательства. В последствии он и его потомки проживали в России и находились на царской службе.
Справа от центра, на фоне серой высокой стены, с коричневой полукруглой дверью, изображена группа из шести солдат вооруженных винтовками. Они смотрят вверх, на мужчину, одетого в национальную одежду горцев, ухватившегося за край стены. Слева от группы изображено еще двенадцать солдат, один из них поднес указательный палец к губам, жестом призывая товарищей к тишине. Работа была передана в дар музею в 1914 году Петербургской Академией художеств.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив