Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
МИСТЕЦТВО ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Третій зал познайомить з творами художників 1860-х років і передвижників.

Експозицію відкриває робота всесвітньо відомого художника - мариніста І.К.Айвазовського "Пушкін на березі Чорного моря" (1887). Серед сучасної багатотисячної колекції музею саме ця картина, передана Академією мистецтв в 1914 році, поклала початок для формування колекції музею.

Вкрадене з музею в період фашистської окупації полотно, було випадково знайдено миколаївським художником П.П.Степаненком в 1944 році. Відреставрована київським майстром, ця картина була прикрасою колекції музею і улюбленим твором багатьох жителів Миколаєва.

З часом, картина втратила експозиційний вигляд: полотно мало деформації, тонування і записи авторського живопису змінили колір. Все це вимагало негайних реставраційних втручань. І в 2003 році професором, завідуючим кафедри реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Титовим Миколою Федоровичем була проведена друга реставрація картини з використанням новітніх досягнень сучасної методології реставраційної справи. Остання реставрація полотна І.К.Айвазовського "Пушкін на березі Чорного моря" відкрила глядачам справжній авторський живопис.

На сьогоднішній день в Україні можна без перебільшення назвати реставрацію цього великоформатного полотна унікальною.

На картині зображений високий берег з глибокими ущелинами, освітлений останнім променем вечірнього сонця. Довгі тіні лягли на дорогу, яка спускається до моря. У картині майстерно передане вологе морське повітря, природність вечірнього сонячного освітлення. Дуже рідко Айвазовський поєднував морський пейзаж з образом людини. Образ відомого російського поета написаний м'яко і лірично.

Традиції мариністичного живопису, закладені И.К. Айвазовським, продовжив Р.Г. Судковський, уродженець м. Очакова, Миколаївської області. Прекрасну можливість побачити образ цього художника дає робота А.М.Корзухіна "Портрет Р.Г. Судковського". Він тяжів до реалістичного бачення морського пейзажу. Майже всі свої твори Р.Г.Судковський писав з натури. Марина "Очаківський берег" (1870) - характерне для його творчості полотно.

На рубежі 1850 і 60-х років відбувається перелом в розвитку російського і українського мистецтва. Він відобразився в тісному зближенні мистецтва з передовою громадською думкою. Ще в першій половині XIX століття від офіційної лінії Академії мистецтв відійшла група художників, у тому числі і К.П.Брюллов. Подальший розвиток демократичного руху привів до розриву з Академією групи випускників, яку очолив І.Н.Крамський. В результаті в 1863 році створюється Петербурзька артіль художників, яка підготувала появу Товариства пересувних художніх виставок - найбільшої організації передових російських і українських художників.

Творчість майстрів 1860-х років В. Перова, В. Якобі, В. Пукірева, Л. Соломаткіна, і інших художників, що відображали реальне життя народу, широко представлено в експозиції залу.

Товариство пересувних художніх виставок, створене в 1870 році, закономірно продовжило розвиток демократичних і реалістичних пошуків "шістидесятників". Домінуючим жанром в творчості передвижників стає побутовий, який правдиво передає повсякденне життя людей.

Тема безвихідного горя селянської сім'ї, яка залишилася без годувальника, розкрита в ескізі А.М. Корзухіна "Біля окрайці хліба" (1890).

Крупним майстром - "короткої розповіді" в живописі, увагу якого привертало життя різних шарів суспільства, був В.Е. Маковський. У експозиції представлені його картини "В чотири руки" (1910), “Секрет” (1918).

На першій пересувній виставці в 1871 році з великим успіхом експонувалася скульптура М.М.Антокольського "Іван Грозний", яка в даний час є одним з кращих експонатів музею. М.М.Антокольській створив глибокий психологічний образ царя-тирана і царя-грішника в хвилини каяття, повною мірою використовуючи перевагу скульптурного об'ємного образу.

Активним учасником виставок передвижників був і український скульптор Л.В.Позен. У невеликій теракотовій скульптурі "Жебрак" (1888) майстер в узагальненому образі старого, який просить милостиню, розкрив долю багатьох людей в Росії в післяреформений період.

Великою заслугою передвижників стало створення вітчизняної національної школи пейзажу, родоначальниками якого були А.К.Саврасов і И.И. Шишкін. Член - засновник ТПХВ А.К. Саврасов створив глибоко емоційні і поетичні образи російської природи. Його картина "Зима" (поч. 1870-х років) і "Навесні в селі" (1882) яскраві тому приклади.

Одним з найактивніших учасників пересувних виставок був І.І.Шишкін. У залі експонується його робота "Дубки", створена художником в 90-х роках в період останнього 10-річного періоду творчості майстра - часу нових живописних пошуків і рішень. Написана в теплих, насичених сонцем тонах робота є уособленням літньої природи.

Український художник - передвижник А.Н.Куїнджі присвятив свою творчість передачі краси природи в її сонячному і місячному освітленні. Недаремно І.Е.Рєпін називав Куїнджі "художником світла". Полотно "Місячна ніч" передає таємничу, чарівну красу літній українській ночі. Своєрідне колористичнє рішення картини виконує важливу роль в передачі місячного сяйва. "Місячна ніч" Куїнджі - картина, для якої недосить поверхневого погляду, вона спонукає глядача до тривалого споглядання.

Розвиваючи реалістичні традиції жанру, І.Левітан створив новий тип пейзажу - епічний. У етюді "Волга. Баржі" він за допомогою пленерному живопису, переходами сіро-вохристих тонів, легкими плямами світла досягає гармонійності всього колориту. Точність тональних рішень дозволяє йому без особливої деталізації передати глибину простору, створити відчуття реальності.

Прекрасним майстром жанрової картини і портрету, ідейним керівником молодшого покоління передвижників був Н.А. Ярошенко, представлений в експозиції залу музею картинами "Гірський пейзаж" і "Жіночий портрет".

У творчості передвижників особливе місце займає портрет, який одержав високе громадське звучання. Великий художник І.Е. Рєпін, який успішно працював в різних жанрах, був і тонким портретистом. Він зумів передати в портреті складні прояви емоцій і відчуттів. У експозиції знаходиться "Портрет Г.И. Шоофса", створений в 1907 році. Головний уповноважений однієї із страхових компаній Петербургу, великий цінитель мистецтва, Г.І. Шоофс зображений як людина з сильним характером, розумна і вольова.

Завершують експозицію зали роботи українських художників другої половини ХIХ століття. Українські майстри були активними учасниками виставок передвижників. Їх роботи відрізняються своєрідними колористичними рішеннями, національними мотивами.

Яскраво виражена індивідуальність відрізняє полотна С.І.Світославського. Український художник з великою теплотою і любов'ю зображає природу України і життя її народу. Його "Сільський дворик" виявляє характерний для автора жанровий мотив і багатство палітри.

Майстром ліричного пейзажу був видатний український художник С.І.Васильківський. Його робота "Весна" (1885) - зразок поетичного сприйняття природи. Композиція, колорит і навіть найдрібніші деталі підлеглі одній ідеї - показати пробудження природи і очікування весни людьми.

Вражає реалізмом і майстерністю робота К.Крижицького "Норвезький фіорд" (1903). Ефектний колорит холодної гамми кольорів вдало передає сувору красу північної природи.

Серед буденної праці дослідників мистецтва та музейних працівників досить часто трапляються цікаві історії та, інколи, неймовірні відкриття.

В 1984 році до музею надійшла картина, яка впродовж 21 року зберігалась як копія з роботи В.Г. Перова «Мисливці на привалі». Але вже тоді реставратор музею Д.Л. Боляков обережно висловив думку щодо авторського повтору. Його головні аргументи базувалися насамперед на високій якості живопису.

І от вже в 2004 році, під час перебування в Миколаєві відомого київського реставратора М.Ф. Титова, коли йому запропонували подивитись на полотно, він несподівано заявив про дуже високу якість картини й належність полотна та фарб до другої половини ХІХ ст.

Картину вирішили прискіпливо дослідити, вивчити, порівняти з оригінальними творами. Крім ґрунтовного вивчення робота також потребувала значної реставрації.

В.Г. Перов (1834 – 1882) – належить до російської культури другої половини ХІХ ст. Відомий живописець, жанрист, автор історичних картин. Один з провідних передвижників. Вперше картину «Мисливці на привалі» художник експонував в 1871 році у Петербурзі на Першій пересувній виставці. Пізніше ця робота експонувалася в павільйоні Росії на Всесвітній Віденській виставці у 1873 році.

Після вдалого вернісажу, картину одразу ж придбав П.М. Третьяков. Через кілька років для імператора Олександра ІІІ, був зроблений варіант, який нині належить Державному Російському музею в Санкт-Петербурзі. Історичні факти свідчать, що у Перова були авторські повтори.

Після проведення дослідження у Києві було прийнято рішення щодо визначення остаточного аналізу відправитись до Москви.

Були надані досліджені у Третьяковській галереї дані про типові ґрунти та фарби, які використовував художник, зразки підписів. Звернуто увагу на характерність авторського підпису. Характер підпису, моделювання взуття зміцніли сподівання українських дослідників у вірності власних висновків. А порівняння пізніше рентгенівських знімків з роботи Перова в Москві і авторського повтору в Миколаєві ще раз підтвердило, що в музеї впродовж більше двох десятиріч зберігався авторський повтор всесвітньовідомої картини великого російського художника.

Літом 2006 року, відреставрований авторський повтор В.Г. Перова «Мисливці на привалі» повернувся до Миколаєва.

Відтепер відроджений шедевр експонується в третій залі постійної експозиції Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна.

1887 г. Айазовский И.К. Пушкин на берегу Черного моря
 
1898-1908 рр. Куинджи А.И. Лунная ночь
 
Трутовский К.А. У плетня
 
Саврасов А.К. Зима
Перов В.Г. Охотники на привале. Авторское повторение
1870 г. Судковский Р.Г. Очаковский берег
 Васильковский С.И. Козачий двор. Полтавщина
Ярошенко Н.А. Горный пейзаж